Скъпи потребители на Togethering21.com


За съжаление услугите, предоставяни от togethering21.com, вече няма да са достъпни поради нарушаване на правата за интелектуална собственост на г-жа Илияна Лесова.

За да можете да използвате услугите, предоставяни от уебсайта, бихме ви посъветвали следното: (Моля уверете се, че сте проверили този съвет с г-н Емил Лесов за коректност, тъй като това е само съвет)

1. Вашите поръчки можете да направите по следните начини:
- по телефона: 0700 14 121, 0700 15 121, 02/870 81 59
- чрез и-мейл: order.bg@lrworld.com

2. За регистриране на нови хора можете да използвате стария уебсайт на г-н Емил Лесов, който е следният: http://emolesov.com

3. За информация относно продуктите можете да се свържете директно с г-н Емил Лесов, тъй като той има голямо богатство от продуктова информация

За активиране на нови акаунти и информация за нови регистрации, моля, говорете директно с г-н Емил Лесов или офисa на LR.